РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители, на 29.05. сряда от 18:30 часа ще се проведе родителска среща на VII – те класове в хореографската зала на училището. Присъствието Ви е в интерес на Вашите деца.