Родителска среща

Родителска среща за учениците от 1 до 4 клас за учебната 2015-2016 г. ще се проведе на 3 септември от 18:30 часа в ОУ “Васил Априлов”

Родителска среща за децата от подготвителни групи и за учениците от 5 до 8 клас за учебната 2015-2016 г. ще се проведе на 7 септември от 18:30 часа в ОУ “Васил Априлов”