Родителска среща

Уважаеми родители и настойници,

Във връзка с предстоящата учебна 2014/2015 година ще се проведат родителски срещи от 18.00 часа както следва:

–          01.09.2014г. – подготвителни групи /5 и 6 годишни/ ,I, IV и VI клас

–          02.09.2014г. – II, III, V и  VII клас.

 

Всички родители и настойници на децата от ПГ и ученицте от I клас,  записани в ОУ „Васил Априлов” за учебната 2014-2015г. в периода 18.08.2014г. – 22.08.2014г.  да подадат заявление за избор на форма на обучение /целодневна или полудневна/

 

Директор: Албена Комитова