РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА НОВАТА 2018-2019 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

ОБЯВЯВАМЕ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ КАКТО СЛЕДВА:

ПЪРВИ КЛАС – 05.09.2018 ОТ 17:30 ЧАСА

II, III И IV КЛАСОВЕ – 11.09.2018 ОТ 17:30 ЧАСА

V, VI И VII КЛАС – 12.092018 ОТ 17,30 ЧАСА