РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 7 КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ОТ СЕДМИТЕ КЛАСОВЕ,

ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТЪПВАНЕТО НА НОВАТА УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА, КОЯТО Е МНОГО ВАЖНА ЗА ВАС, СА НАСРОЧЕНИ ПРИСЪСТВЕНИ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ НА 10.09.2020 ГОДИНА ОТ 18,00 ЧАСА В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО