РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ НАЧАЛЕН ЕТАП

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА ВТОРИ, ТРЕТИ И ЧЕТВЪРТИ КЛАС  Е ОРГАНИЗИРАНА НА 11.09.2019г. ОТ 17,30 ЧАСА В СГРАДАТА НА ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“