РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С НАБЛИЖАВАЩОТО НАЧАЛО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА, ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ НА 08.09.2022г. ОТ 18,00 ЧАСА, В СГРАДАТА НА ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“, ПО КЛАСОВЕ КАКТО СЛЕДВА:

I „А“ – КЛАСНА СТАЯ № 14

I „Б“ – КЛАСНА СТАЯ № 16

II „А“ – КЛАСНА СТАЯ № 13

II „Б“ – КЛАСНА СТАЯ № 12

III „А“ – КЛАСНА СТАЯ №  15

III „Б“ – КЛАСНА СТАЯ № 26

IV „А“ – КЛАСНА СТАЯ № 18

IV „Б“ – КЛАСНА СТАЯ № компютърен кабинет

IV„В“ – КЛАСНА СТАЯ № 30

V „А“ – КЛАСНА СТАЯ № 21

V„Б“ – КЛАСНА СТАЯ № 24

V „В“ – КЛАСНА СТАЯ № 25

VI „A“ – КЛАСНА СТАЯ № 10

VI „Б“ – КЛАСНА СТАЯ № 28

VI „В“ – КЛАСНА СТАЯ № 22

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII – ТЕ КЛАСОВЕ РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ЩЕ БЪДАТ ОПОВЕСТЕНИ НА ПО-КЪСЕН ЕТАП.