Служебни бележки на първокласници

На вниманието на родителите!

Служебни бележки на първокласници за еднократна помощ от Дирекция социално подпомагане ще се издават до 31.07.2016 в деловодството на училището.