Спомен за възрожденското училище

На 11 май, денят, в който отдаваме почит на славянските първоучители, светите Кирил и Методий, учениците от Vа и Vб клас проведоха по-различен урок в часа на класа. Те подготвиха викторина с въпроси от историята на образованието в България и споделиха наученото със своите съученици. Разказаха за килийните училища, за взаимоучителната метода, за приноса на Паисий Хилендарски за просвещението и възраждането на народностното съзнание у българите. Припомниха се важни факти от живота и  дарителското дело на патрона на училището, Васил Априлов, който е построил габровското училище – първото светско класно училище в България.

Журито, съставено най-вече от петокласници, даде повече точки  за достойното представяне на Vа клас. Беше показана и театралната миниатюра „Спомен за възрожденското училище”. Участниците, облечени в костюми, носещи духа на онази епоха, „разтвориха“ пред публиката страници от първия буквар – „Рибния буквар“ на доктор Петър Берон. Часът приключи с изявеното желание на учениците  и за други подобни уроци.

IMG_5393 IMG_5394 IMG_5395 IMG_5396 IMG_5397 IMG_5399 IMG_5400 IMG_5401 IMG_5402 IMG_5403 IMG_5404 IMG_5405 IMG_5406 IMG_5407