Съобщение във връзка с обедното хранене на учениците

Съобщение НВО и 24 май