СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Във  връзка с решение на Областния оперативен щаб за борба с COVID -19, от утре учебните занятия за учениците от 6-7 клас  ще се провеждат в електронна среда чрез електронната платформа Google Classroom за периода от  12.11.2020г.  до 22. 11 2020г. при следния дневен режим:

7 час – 12.50-13.20

1 час- 13.30-14.00

2 час – 14.20-14.50

3 час – 15.20-15.50

4 час – 16.00-16.30

5 час – 16.50-17.20

6 час – 17.40 – 18.10,

при спазване на  седмичното разписание на учебните часове.

От ръководството