СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОКРИВ

Съобщение ремонт покрив 2020

Документация ремонт покрив 2020

Договор ремонт покрив 2020