СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

ОТ ПОНЕДЕЛНИК 02.10.2023г. ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ ВЛИЗАНЕТО В ДВОРА И СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЕДИНСТВЕНО ПРЕЗ ВХОДА ОТ СТРАНА НА УЛИЦА „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“

ОТ РЪКОВОДСТВОТО