Тренинг за първа долекарска помощ

На 24.02.2024 г. три девойки от 7 А клас в нашето училище: Михаела Михайлова, Мия Симеонова и Юлия Беспала, заедно с класния си ръководител В. Янева се включиха в тренинг за първа долекарска помощ, организиран  по проект „Младежите – лидери на съвременното общество” на Министерството на младежта и спорта, съвместно с доброволци от БЧК – Варна. По-особеното на лекцията и практическите упражнения бе, че бяха водени от ученици за ученици. Участниците в тренинга разбраха как правилно да помогнат при задавяне с храна, как да превържат счупен крак, ръка, ключица с подръчни материали, как да разберат дали припаднал човек диша, как да направят изкуствено дишане и сърдечен масаж, както и често допусканите грешки при оказване на първа помощ. С помощта на специална раница децата на практика приложиха наученото за помощ при попадане на храна в трахеята – как да хванат пострадалия, къде и как да натиснат, за да успеят да помогнат.  На специални манекени за първа помощ правиха сърдечен масаж. Индикаторът на куклата светваше в зелено, ако пациентът е „спасен” и в червено, ако все още няма сърдечна дейност.