УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Информираме Ви, че обучението в електронна среда от 22.03 до 31.03.2021г. ще протече според следната заповед на директора на училището:

Заповедта на МОН е следната:

Ученикът в ИФО Ивелин Калинов Христов ще се обучава по следния режим: