Учебен процес 05.05-07.05.2021г.

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ,

УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА 05.05 И 07.05.2021Г. ОСТАВА ПО ГРАФИК КАКТО СЛЕДВА:

ОТ I ДО V КЛАС ОСТАВАТ В ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ , А   VI И  VII КЛАС ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ.

При получени указания от МОН ще Ви информираме своевременно за обучението след 07.05.2021г.