УЧЕНИЦИ ЩЕ ПРАКТИКУВАТ ГРАДИНАРСТВО В ОРАНЖЕРИЯ

След края на междусрочната ваканция учениците на основно училище „Васил Априлов“ ще имат възможност да прилагат научените знания от уроците на иновативните предмети с екологична насоченост в изградената оранжерия и класна стая на открито. Училище „Васил Априлов“ работи по програмата Екоучилища от 1999 г., а от 2001 г. е  носител на европейската награда „Зелен флаг“ – екологичен  знак за активно участие в програмата. През учебната 2020-2021 година училището влезе в списъка на иновативните училища в страната с включването на екологията като наука в образованието в прогимназиален етап с пълната подкрепа и на педагогическата колегия, и на родителската общност.

Проектът е реализиран от донорска програма на „ЕНЕРГО-ПРО за обществото“ в направленията „Запазване на околната среда“ и „Изграждане на екологични ценности“ в размер на 4500 лева. С осъществяването на този проект училището ще продължи традициите в изграждането на ценности в своите ученици за екологичен и природосъобразен начин на живот.

В рамките на иновативното обучение по екология и опазване на околната среда се реализират иновации като „Даровете на есента. Оранжев празник!“, „Природата през обектива“ , „Играем, учим и творим сред природата“,  „Моята еко Коледа. Коледна украса от еко материали“, „Изкуство от природни материали“, поддържане на ягодова градина, цветни лехи и жив плет, а през втория срок предстои да бъде отбелязан Световният ден на енергийната ефективност – 5 март, седмицата на гората с инициатива „Да засадим дърво!“ и още много други. С много усилия и труд продължава превръщането на двора в предпочитано място за творчество на клубовете и ателиетата за занимания по интереси, както и за отдих на кварталната общественост. Учениците разделно събират отпадъци и пластмасови капачки, които с радост предават в кампанията „Аз вярвам и помагам“.

http://live.varna.bg/bg/news/izgradiha_oranjeria_i_klasna_staia_na_otkrito_v_OU_vasil_aprilov.html