Ученически униформи

Суичерите на децата са готови. Умоляват се родителите да си ги получат от ателието на шивашката фирма.

Фирмата е получила плат „лакоста“ и има готовност да приема поръчки за допълнителни блузки.