Училище „Васил Априлов“ отбелязва Ден на народните будители

В дните на функционалната грамотност, отбелязвани по традиция в последната седмица на октомври (23-27.11.2023г.), учениците от петите класове участваха в състезание ,,Петокласниците четат, слушат и разбират‘‘. Работиха върху текста на Елин Пелин ,,Чохено контошче‘‘  и  изпълниха интерактивни упражнения. Представиха уменията си да четат изразително, да търсят информация в текста и да отговарят на поставени въпроси, структурирайки точни, пълни и изчерпателни отговори. С предизвикателството да открият значението на непознатите думи в класическия текст се справиха отделни ученици, съобразявайки къде могат да открият значението да думите и ползвайки нужния речник.

Уменията си по функционална си грамотност приложиха учениците от 6. и 7. клас, които имаха задача да се самоподготвят за живота и делото на Любен Каравелов и след това да участват в състезателна викторина помежду си. Учениците показаха, че добре се справят с търсенето на нужната информация, систематизирането и използването ѝ, като отговаряха на въпроси от всякакъв характер в проведеното състезание.

***        ***        ***

Празника на народните будители отбеляза ОУ ,,Васил Априлов‘‘, гр. Варна  с различни прояви в седмицата на будителите 23-27.11.2023г.

В часовете по литература и по история се проведоха дискусии за значимостта на делото на будителите, а в часовете на класа бе дискутирана темата за съвременните българи, достойни да се зоват будители.

Седмокласниците изготвиха табла за български възрожденци – просветители и революционери – в чест на 1. ноември. С част от проектите им, изработени в часовете по история, бе подредена изложба на втория етаж в училището.

Като заключителна проява в актовата зала на училището се проведе литературно-историческа  викторина със състезателен характер, тази година посветена на Любен Каравелов. Едни срещу други в състезанието се изправиха шестокласници и седмокласници и демонстрираха знания за живота и творчеството на възрожденския писател, общественик и фолклорист, бърза мисъл и съобразителност. В края на изявата учениците от шестите и седмите класове рецитираха поетичните творби от българските класици, които изучават в училище.

За достойно си представяне участниците получиха грамоти.

Честит ден на народните будители!

Отборите и викторината
Отговори на въпросите
Рециталът


Наградите