ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 111-а годишнина на ОУ „Васил Априлов“

На 30.04.2020 г., ОУ „Васил Априлов” чества своя 111-ти  годишен юбилей! По традиция на този ден трябваше да има организиран концерт на живо. Вместо това всички Ние ще проведем своите учебни занятия. В часовете си Ние учителите, съвместно с Вас – нашите ученици ще отбележим по подходящ начин 111-та годишнина от създаването на нашето училище.

Училищата като хората имат своя биография. Нашето училище – също. Но като мащаб все пак това е много различно и несъизмеримо, защото в биографията на едно училище са вградени съдбите на много хора – създатели, учители, ученици, родители, съмишленици… Има нещо величествено и свещено в благородното дело да създадеш училище, да вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш неповторим дух, а всичко това да превърнеш в традиция и с любов да го предадеш на поколенията да го развиват и пазят, да продължат делото.

Началото е в далечната 1909 година, когато в две стаи в дома на семейство Обрешкови на улица Възраждане 21 се провеждат учебни занятия. Оттогава до днес училището носи името на големия възрожденец Васил Априлов. През следващата 1910 година то се премества в построената едноетажна сграда на сегашното училище. Нарича се Първа девическа прогимназия и се разполага в четири класни стаи.

Трудни, но градивни са първите години. Благодарение на волята и будния дух на учители и пламенни родолюбци училището печели популярност и авторитетът му расте, а броят на любознателните деца бързо се увеличава. Историята на училището се обогатява и с всеки изминал ден – пише се от всички ученици, учители, родители. Годините се нижат една след друга, училището се разширява, надстроява се втори етаж през 1925 година, добавя се отделна сграда за физкултурен салон и работилници по дървообработване и металообработване. През 1971 година започва обучението по кабинети, развива се богата изследователска работа, печелят се призови места на Прегледите по научно и техническо творчество. На републиканските първенства по плуване учениците печелят 41 златни, сребърни и бронзови медали.

През 1984/85 година се оборудва интегрален кабинет с 4 компютъра, а 5 години по-късно в сградата е монтирана парно-отоплителна система, която заменя отоплението с твърдо гориво. През 1993 година се разширява дворът и се изгражда нова спортна площадка. Сега училището продължава да се обновява.

Днес творческата ни енергия е насочена към детайлно разгръщане способностите на всеки ученик за приобщаване на нашето училище към общоевропейското образователно пространство. Полагаме усилия да превърнем училището в желана територия за учениците ни чрез различни проекти и програми и с гордост се радваме на успехите им в различни области. В навечерието на 111-тия годишния юбилей всеки ден е празник, украсен с конкурси за рисунки, разкази, есета на тема „Моето училище“.

През всичките 111 години училище „Васил Априлов“ е огнище на просвета и култура. То е храм на науката и мъдростта. С привлекателна сила то посреща нови и нови възпитаници. В нашия забързан живот съдбата ни е дарила с най-голямото богатство – възможността всеки да прогледне чрез науката и знанието, а това тайнство се осъществява само и единствено в училище.

 

Честит празник, скъпи колеги! Честит празник, мили ученици! Дерзайте и бъдете горди, че сте част от голямото семейство на априловците!

Севдалина Жекова – Директор на ОУ „Васил Априлов”