21.09 Международен ден на мира

На 21.09.2021 в двора на ОУ „Васил Априлов“   бе организиран флашмоб, посветен на Международния ден на мира. На фона на песента „ Да бъде ден, да има мир и песен“ десетки ученици успяха да заострят вниманието на гражданите върху вечно актуалната тема за безконфликтното съжителство между народите и да покажат отношението си към мира като общочовешка ценност.Флашмобът символизираше желанието на децата да живеят в един мирен и спокоен свят, без войни и конфликти.  В проявата съпътствана от много настроение и емоции, се включиха уче ници от седмите класове под ръководството на г-жа Селимова.КАКВО Е МИРЪТ ? Отговарят учениците от 5в клас по време на открит урок във връзка с международният ден на мира 21.09.

На 21.09. 2021 г. и в шестите класове беше организирано отбелязване на Международния ден на мира под ръководството на госпожа Весела Мръвкова, учител по български език и литература, и с присъствието на директора на училището госпожа Севдалина Жекова и зам.-директора госпожа Красимира Петрова. Тази година се навършват 40 години от установяването на тази дата като световен ден . Темата на тазгодишното отбелязване на Деня на мира беше „По-устойчиво възстановяване за един справедлив и устойчив свят“ .  Учениците бяха запознати със същността, смисъла и необходимостта от отбелязването на този ден. Участваха в дискусия, чрез която стигнаха до извода, че предпоставката да живеем и творим в един спокоен и устойчив свят е именно мирът. Запознаха се с историята на най-младия носител на Нобелова награда за мир – Малала Юсафзаи. Проведоха се ролеви игри, в които учениците представиха своите мисли за значението на мира, съпоставяйки го с водата, слънцето, планината, пеперудите, и символите, които носят тези понятия. Бяха поставени в ситуация, която изискваше да пресъздадат своите представи за мира, като ги изобразят с телата си като статуи. Тук те изобразиха големи сърца, насочвайки към  връзката на мира с любовта, пресъздадоха слънце, използвайки символа на свободата с ръце, за да покажат, че мирът е жизненоважен, както слънчевата топлина и светлина. В VI а клас ученици, чийто майчин език  не е български – Ячиан и Айя, изписаха на лист посланието „Аз съм …. и искам мир“ и го представиха пред класа. Часовете, отделени за отбелязване на този ден, преминаха емоционално, с активно участие на учениците и съпричастност към проблемите, които  са свързани с изграждането на един устойчив и спокоен свят.