22 април – ден на Земята

Денят на Земята има за цел да подтикне хората да бъдат по-внимателни към околната среда. Учениците от ОУ „Васил Априлов“ и тази година не пропуснаха да отбележат този важен ден. В часовете по екология беше направена викторина, учениците даваха идеи за по-чиста планета. С такава насоченост беше и изложбата от ученически рисунки.