Проект „Равен достъп до училищно обазование в условията на кризи“

Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г. По проекта ще бъдат обхванати всички училища в страната. Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Специфичните […]

» Read more

Споделяне на добри практики по НП „Иновации в действие“

Основно училище „Васил Априлов“ е иновативно училище с преподаване на екология и опазване на околната среда за 2020-2021 и 2021-2022 учебни години и участва в НП „Иновации в действие“ с партньори две училища от град Велико Търново – ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ и ОУ „Христо Ботев“. В дейностите са включени и институции като ТУ – Варна, катедра „Екология и опазване […]

» Read more

Запознаване на учениците с писмените работи от НВО 4 клас – заповед РУО-Варна

Уважаеми ученици и родители, издадена е заповед на РУО-Варна и МОН за начина на запознаване на желаещите с работата си по БЕЛ и Математика НВО 4 клас. в дадените срокове.

» Read more

Прием в първи клас – записване на приети ученици от първо класиране

Необходими документи за записване на място в училището: 1. Оригинал на Удостоверение за задължително предучилищно образование.             2. Копие на Удостоверение за раждане на детето и представен оригинал за сверка.    3. Копие на листа с имунизациите на детето от здравния му картон.                             4. Копие на Решение на НЕЛК, ТЕЛК, ЛКК, за деца с увреждания над 50%     

» Read more

2 юни – Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България

Датата е кончината на българския поет и революционер Христо Ботев (2 юни 1876 г.). За първи път се отбелязва във Враца и Пловдив през 1884 г. Официално се чества от 1901 г., когато на тържествата на връх Вола (Околчица) присъстват Ботеви четници. На 2 юни 1948 г. точно в 12 часа е даден първият сигнал за едноминутно мълчание в чест […]

» Read more
1 2 3 44