ЗАПОВЕД ЗА ГРАФИКА НА ОБУЧЕНИЕ В ОРЕС НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ОТ 21.10.2021Г.

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 21.10.2021 г. и заповед на Министъра на МОН РД – 09- 3596/20.10.2021г. и указания от РУО – Варна:

» Read more

21.09 Международен ден на мира

На 21.09.2021 в двора на ОУ „Васил Априлов“   бе организиран флашмоб, посветен на Международния ден на мира. На фона на песента „ Да бъде ден, да има мир и песен“ десетки ученици успяха да заострят вниманието на гражданите върху вечно актуалната тема за безконфликтното съжителство между народите и да покажат отношението си към мира като общочовешка ценност.Флашмобът символизираше желанието на […]

» Read more
1 2 3 43