ПГ „Б”6-годишни „Пъстра броеница”

Децата от Подготвителна група „Б” 6- годишни с учители  Росица Петрова И Гинка Илиева се сбогуваха с лятото. Лято 2014 отпътува с веселия влак на децата. Най- трудна е раздялата с морето и неговите дарове в края на лятото. Родителите изненадаха децата с красива картина, на която около голямо слънце бяха отбелязали рождените им дни. И дойде есента… Детските ръчички […]

» Read more

КАРВИНГ IIб клас

По идея на г-жа Генчева, класен ръководител на ІІ б клас, майките на учениците показаха невероятните си способности за изработване на шедьоври от плодове и зеленчуци. Карвингът е  изкуство за придаване на разнообразен и привлекателен вид на храната. Изложбата пред класната стая привлече погледите на деца от другите класове и предизвика желанието им да опитат да изработят нещо подобно.

» Read more

ЕСЕННА УКРАСА Iб клас

В 1б клас бе организиран малък празник на децата – изложба за най-ефектна есенна украса, изработена от мама и помощници.Представени бяха тикви, фенери, есенни гирлянди, апликации.Най-добрите и оригинални творби бяха отличени.

» Read more

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕТА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

С писмо №9105-279/12.09.2014г. Министърът на образованието и науката разрешава по изключение да се проведе трета поправителна сесия за учебната 2013/2014г. Разрешението се отнася за ученици, които са получили слаби оценки на поправителните изпити на не повече от два учебни предмета, от задължителната или задължително избираемата подготовка.

» Read more

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

ОУ „Васил Априлов“ отваря врати през 1909 година като начално училище и оттогава до днес носи името на големия български възрожденец Васил Евстатиев Априлов. От учебната 1950/1951 г. училището се преименува във Второ основно училище. То е единственото в града, което не е променило местонахождението и сградата си вече 105 години. Нашето училище започва учебната година с  четири подготвителни  групи […]

» Read more

Покана за обществена поръчка

Документация ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Основно училище „Васил Априлов“ – Варна, гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ 130, За: Албена Руменова Комитова – Директор; Николай Николов – СУЧР, България 9000, Варна, Тел.: 052 604298, E-mail: ouaprilov1909@abv.bg, Факс: 052 604297 Място/места за контакт: гр. Варна ул. „Братя Миладинови“ 130 Интернет адрес/и: Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http/www.ouvasilaprilov.com. Адрес на профила на купувача: http/www.ouvasilaprilov.com.   ОБЕКТ […]

» Read more

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

УТВЪРДИЛ                                                                         ДАТА: ……………………. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   …………………………………….. (Албена Комитова –       Директор на ОУ „Васил Априлов”   Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Цялостно обновяване на покрива на основната сграда на ОУ „Васил Априлов” – гр. Варна, доставка на необходимите за целта материали, […]

» Read more

Родителска среща

Уважаеми родители и настойници, Във връзка с предстоящата учебна 2014/2015 година ще се проведат родителски срещи от 18.00 часа както следва: –          01.09.2014г. – подготвителни групи /5 и 6 годишни/ ,I, IV и VI клас –          02.09.2014г. – II, III, V и  VII клас.   Всички родители и настойници на децата от ПГ и ученицте от I клас,  записани в […]

» Read more

Празници в ПГ „A“ – 6 год.

Празниците в Подготвителните групи имат важна роля в процеса на специфично общуване с възрастни и връстници. В този вид дейности се постига комплексно въздействие на изкуствата. Те оказват влияние върху творческото съзряване и възпитанието на децата. Съприкосновението с традициите и ценностите се превръща в истинска приказка за човешките добродетели и урок за формиране на нравствена и естетическа култура. Ето няколко […]

» Read more

IVв клас – гости на ПГ-А – 6г.

IVв клас, с кл. ръководител Е. Георгиева – гости на Пролетния празник на ПГ-А – 6г. На 25. 03. 2014 г. , бяхме гости на Пролетния празник на децата от ПГ-А, 6год.,  на техните учители и родители. Ученици от 4 „В” клас, с класен ръководител Емилия Георгиева, поднесоха своето послание към бъдещите първокласници. Бъдещите първокласници бяха поздравени с танц от 4 […]

» Read more
1 41 42 43 44