Предстоящо учредително събрание на обществения съвет 17.12.2019г.

На 17.12.2019г., от 18:00 часа, в ОУ „Васил Априлов“, ще се проведе събрание на родителите, излъчени като представители от всяка паралелка от училището, за избор на членове на обществения съвет, при следния дневен ред: Избор на постоянни членове на обществения съвет, от квотата на родителите; Избор на резервни членове на обществения съвет, от квотата на родителите; Избор на председател на […]

» Read more
1 2 3