Посещение на Солницата в Провадия и Исторически музей по НП „България – образователни маршрути“, модул 2 „Културните и научните институции като образователна среда“

Футболна среща на отборите по Нп „Заедно в изкуствата и спорта“

Отборите по футбол на ОУ „ВАсил Априлов“ и ОУ „П.Р.Славейков“ премериха сили в среща в петък. И двата отбора се представиха достойно и направиха една оспорвана игра.

Театрална изява по проект „Заедно в изкуствата и спорта“

На 26.01.2024г. ученици от шестите класове имаха представителна изява по проект ,, Заедно в изкуствата и спорта „.

 Малките актьори представиха ,,Радини вълнения“ – глава от романа ,,Под игото“.

Представлението изиграха пред своите родители.

Текстът е включен в учебната програма по литература за шести клас.

Ръководител на групата е г- жа Гинка Илиева, ст. учител по БЕЛ.

Първенство по футбол за ученици 2023г.

Отборът по футбол на училището участва в градското първенство по футбол като срещата е част от календара по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“. Състезава се в среща с ОУ „Св. Иван Рилски“ град Варна и победи убедително с 7:0 като продължава в следващият кръг на първенството.

В следващата среща с ОУ „Йордан Йовков“ също се бориха мъжки макар да претърпяха загуба.

НП „Заедно в изкуствата и спорта“ 2023-2024

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Информираме Ви, че за предстоящата учебна 2023/2024 година ОУ „Васил Априлов“ ще кандидатства за финансиране по НП „Заедно в изкуствата и спорта“, Модул 1. Изкуства и Модул 2. Спорт на Министерство на образованието и науката. В тази връзка и при получено финансиране ще бъдат сформирани следните групи от съответните специалисти:

 • ФУТБОЛ, МОМЧЕТА, 5-7 КЛАС;
 • ВОКАЛНА ГРУПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАБАВНА И ЕСТРАДНА ПЕСЕН, 1-4 КЛАС;
 • ВОКАЛНА ГРУПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАБАВНА И ЕСТРАДНА ПЕСЕН, 5-7 КЛАС;
 • ТЕАТРАЛНА ГРУПА, 5 – 7 КЛАС.

В тази връзка училището ще привлече за ръководители съответните специалисти – треньор по футбол, музикален и театрален ръководител.

ОТ УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО

Театър за Коледа

Учениците от театралната група по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ с ръководител Марияна Григорова представиха своето изпълнение за Коледа пред своите съученици.

Проект „Равен достъп до училищно обазование в условията на кризи“

Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г. По проекта ще бъдат обхванати
всички училища в страната.
Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и
приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на
образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
Специфичните цели са:

 • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в
  електронна среда;
 • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за
  по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на
  преподаване и учене;
 • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния
  процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Целевите групи по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и
държавни училища, образователни медиатори и родители.

Министерството на образованието и науката организира, управлява, изпълнява и
контролира дейностите по проекта чрез Екип за организация и управление на проекта на
централно ниво (ЕОУП), териториални екипи за организация и управление на проекта (ТЕОУП)
към всяко РУО и училищни екипи за организация и управление на проекта (УЕОУП).
Министърът на образованието и науката определя със заповед ръководител на проекта.

Споделяне на добри практики по НП „Иновации в действие“

Основно училище „Васил Априлов“ е иновативно училище с преподаване на екология и опазване на околната среда за 2020-2021 и 2021-2022 учебни години и участва в НП „Иновации в действие“ с партньори две училища от град Велико Търново – ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ и ОУ „Христо Ботев“. В дейностите са включени и институции като ТУ – Варна, катедра „Екология и опазване на околната среда“

https://www1.tu-varna.bg/tu-varna/index.php/novini