Прием в първи клас – записване на приети ученици от първо класиране

Необходими документи за записване на място в училището:

1. Оригинал на Удостоверение за задължително предучилищно образование.            

2. Копие на Удостоверение за раждане на детето и представен оригинал за сверка.   

3. Копие на листа с имунизациите на детето от здравния му картон.                            

4. Копие на Решение на НЕЛК, ТЕЛК, ЛКК, за деца с увреждания над 50%     

Прием 5 клас

ПРИЕМ 5 КЛАС

ФОРМИРАТ СЕ ТРИ ПАРАЛЕЛКИ С ПО 24 УЧЕНИКА.

РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ:

БЕЛ – 2 ЧАСА ЗИП

МАТЕМАТИКА – 2,5 ЧАСА ЗИП

ПРИЛОЖНИ И-ВА – 2 ЧАСА ФУЧ – СБОРНА ГРУПА

ХОРЕОГРАФИЯ – 2 ЧАСА ФУЧ – СБОРНА ГРУПА

ИНФОРМАЦИОННИ Т-ГИИ – 2 ЧАСА ФУЧ – СБОРНА ГРУПА