Прием в първи клас – записване на приети ученици от първо класиране

Необходими документи за записване на място в училището: 1. Оригинал на Удостоверение за задължително предучилищно образование.             2. Копие на Удостоверение

Прочетете повече