STEAM урок в седми клас

На 27.06.2023 г. в 7В клас бе проведен STЕAM урок, който обединява история и цивилизации, информационни технологии, БЕЛ и изобразително изкуство. Темата на урока беше „Българският национален въпрос – възникване и развитие“. Учениците бяха разделени на пет екипа. Използвайки функционалностите на Google, те търсиха, направиха подбор и подредиха по подходящ начин информацията, която им беше необходима.  Резултата от своята екипа дейност представиха в презентация, с която проследиха развитието на проблема от края на XIX и началото на XX, причините за възникването му, влиянието на външно-политическите фактори, процесите в опита на българите да осъществят националния си идеал и последствията от тези опити, реализирани в пет поредни войни. Направиха необходимите обобщения и изводи и ги представиха в достъпен вид пред своите съученици.