Ученически униформи

ЗАПОЧВА ПРЕДАВАНЕТО НА ГОТОВИТЕ УНИФОРМИ! Приканваме родителите на долу изброените деца да отидат в ателието на Джени-89 ЕООД, за да получат готовите задължителни елементи на униформите (блузка тип LACOSTE). Напомняме ви, че за целта ще е необходимо да изплатите оставащите дължими суми, в случай, че сте внесли само капаро за поръчката. Желателно е да носите вашето копие от бележката за […]

» Read more

Ученически униформи

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ Срокът за поръчване на ученическите униформи се удължава до 24.07.2015г. По предложение на УН (Училищното Настоятелство), на 2.VII.2015г. Педагогическият съвет утвърди ежедневни униформи, които ще бъдат задължителни от учебната 2015/2016 година. Ще има проверка при влизане и няма да бъдат допускани ученици без униформи. Фирмата в която се поръчват униформите: „Джени“ Намира се на ъгъла на ул. […]

» Read more