АКЦИЯ „НАМЕРИ МЕ“

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ!!!

АКЦИЯ „НАМЕРИ МЕ“

ПОСЛЕДЕН ШАНС ЗА ИЗГУБЕНИ ВЕЩИ

(ДРЕХИ И ОБУВКИ)

ОТ 28.03.17г. ДО 31.03.17г.

ВДЯСНО, СРЕЩУ КАБИНКАТА НА ПОРТИЕРА