ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Проведено е ново заседание на областен кризисен щаб във връзка с присъственото обучение на учениците и е взето решение според, което е издадена заповед на директора на училището както следва: