График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки за учениците, които се обучават в самостоятелна форма на обучение.

График за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки за учениците, които се обучават в самостоятелна форма на обучение.

Редовна сесия:

28.05.2018 – 13.06. 2018 г.

Поправителна сесия:

31.08 2018 – 18.09.2018 г.