ЗАПОВЕД ЗА ГРАФИКА НА ОБУЧЕНИЕ В ОРЕС НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ОТ 21.10.2021Г.

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 21.10.2021 г. и заповед на Министъра на МОН РД – 09- 3596/20.10.2021г. и указания от РУО – Варна: