Запознване с индивидуална изпитна работа от НВО 7 клас

Уважаеми ученици и родители,

можете да се запознаете с изпитната работа на ученика, ако желаете при спазване на следните правила и на посочените дати и места.