ИНФОРМАЦИЯ ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ОТ 10.11.2021Г.