ОП „Приготвяне, доставка и раздаване на подкрепителна закуска за учениците от I до IV клас на ОУ „Васил Априлов“, град Варна, за календарната 2024г.“

Документация за участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с покана по реда на чл. 20, ал. 4, т.2 от ЗОП: