Провеждане на събрание на обществен съвет в края на учебната 2020-2021 година