Театър за Коледа

Учениците от театралната група по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ с ръководител Марияна Григорова представиха своето изпълнение за Коледа пред своите съученици.