1 НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ В ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“

НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ ВЕЧЕ ПРИСЪСТВАТ В КЛАСНИТЕ СТАИ НА ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“.

ДА СЕ ЗНАЕ! ДА СЕ ПОМНИ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е ЖИВА! НА БУДИТЕЛИТЕ СКРОМНИ БЪЛГАРИНЪТ КИТКА СВИВА!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ!