Родителски срещи

Уважаеми родители, Във връзка с началото на новата учебна година е създадена организация за провеждане на родителски срещи присъствено в училището както следва: Първи клас на 09.09.2021г. от 18,00 часа: 1а клас – класна стая 13 първи етаж 1б клас – класна стая 12 първи етаж Пети клас на 10.09.2021г. от 18,00 часа: 5а клас – класна стая 26 втори […]

» Read more

Информация за родителите на децата записани в първи клас за първи път

Уважаеми родители, във връзка с наближаващата нова учебна година, Ви информираме, че за ученици записани в първи клас за първи път в държавно или общинско училище се отпуска еднократна помощ за покриване на част от разходите на началото на учебната година, като за целта се подава заявление към ДСП. За повече яснота обърнете внимание на следните указания: От ръководството

» Read more

Проект „Равен достъп до училищно обазование в условията на кризи“

Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г. По проекта ще бъдат обхванати всички училища в страната. Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Специфичните […]

» Read more

Споделяне на добри практики по НП „Иновации в действие“

Основно училище „Васил Априлов“ е иновативно училище с преподаване на екология и опазване на околната среда за 2020-2021 и 2021-2022 учебни години и участва в НП „Иновации в действие“ с партньори две училища от град Велико Търново – ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ и ОУ „Христо Ботев“. В дейностите са включени и институции като ТУ – Варна, катедра „Екология и опазване […]

» Read more

Запознаване на учениците с писмените работи от НВО 4 клас – заповед РУО-Варна

Уважаеми ученици и родители, издадена е заповед на РУО-Варна и МОН за начина на запознаване на желаещите с работата си по БЕЛ и Математика НВО 4 клас. в дадените срокове.

» Read more

Прием в първи клас – записване на приети ученици от първо класиране

Необходими документи за записване на място в училището: 1. Оригинал на Удостоверение за задължително предучилищно образование.             2. Копие на Удостоверение за раждане на детето и представен оригинал за сверка.    3. Копие на листа с имунизациите на детето от здравния му картон.                             4. Копие на Решение на НЕЛК, ТЕЛК, ЛКК, за деца с увреждания над 50%     

» Read more
1 2 3 4 5 44