ПРИЕМ

След проведеният електронен прием в първи клас свободните места са 16 за учебната 2019-2020 година.

Свободни места в пети клас 10 за учебната 2019-2020 година

Grafik прием в първи клас 2019-2020

Линк към системата за кандидатстване – https://school.is-vn.bg

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2019-2020

СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНА ВАРНА

РАЙОНИРАНЕ ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ

ОУ Васил Априлов

Учебен план първи клас 2018-2019

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

Учебен план пети клас 2018-2019