ПРИЕМ

Поради извънредното положение в България информацията за прием на ученици в частта си  график на дейностите и система от правила могат да претърпят корекции в съответствие с изискванията на МОН

https://school.is-vn.bg/documents/2021/Grafik_2021.pdf

План-Прием – I клас – 2 паралелки с брой ученици във всяка паралелка 24

Линк към системата за кандидатстване – https://school.is-vn.bg

СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНА ВАРНА

РАЙОНИРАНЕ ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ

ОУ Васил Априлов