ПРИЕМ

Grafik прием в първи клас 2019-2020

Линк към системата за кандидатстване – https://school.is-vn.bg

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 2018-2019

РАЙОНИРАНЕ ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ

ОУ Васил Априлов

Община Варна правила за прием първи клас

Учебен план първи клас 2018-2019

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

Учебен план пети клас 2018-2019