ПРИЕМ

СТАРТ НА ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС

НАЛИЧНИ СА 17 СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПЪРВИ КЛАС КЪМ 25.06. ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Линк към системата за кандидатстване – https://school.is-vn.bg

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 2018-2019

РАЙОНИРАНЕ ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ

ОУ Васил Априлов

График на дейностите по прием в първи клас,

Община Варна правила за прием първи клас

Учебен план първи клас 2018-2019

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

ТРИ ПАРАЛЕЛКИ ПО 24 УЧЕНИЦИ

Учебен план пети клас 2018-2019