ПРИЕМ

 Във връзка с предстоящия прием в първи клас на електронната страница за прием ще бъде публикувана информация на вниманието на родителите относно организацията на  записване на класираните деца  в деня на провеждане  на НВО: на 15 юни 2020 година класираните деца ще се записват само  във времето  от 15:30 часа до 17:30 часа. 

Поради извънредното положение в България информацията за прием на ученици в частта си  график на дейностите и система от правила могат да претърпят корекции в съответствие с изискванията на МОН

Grafik_2020-НОВ

План-Прием – I клас – 2 паралелки с брой ученици във всяка паралелка 24

Линк към системата за кандидатстване – https://school.is-vn.bg

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС 

СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНА ВАРНА

РАЙОНИРАНЕ ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ

ОУ Васил Априлов