ПРИЕМ

 

Във връзка с предстоящия прием в детска градина, подготвителна група и първи клас в училище за учебната 2023/2024 година ви информирам, че графиците на дейностите по приема, отговори на често задавани въпроси, както и друга актуална информация, интересуваща родителите, са публикувани на съответните платформи за осъществяване на електронния прием.

План-Прием – I клас – 2 паралелки с брой ученици във всяка паралелка 24

Линк за кандидатстване –   https://school.uslugi.io/

Система от правила за прием на община Варна

РАЙОНИРАНЕ ОУ ВАСИЛ АПРИЛОВ

ОУ Васил Априлов

Grafik_2023

Заповед план прием за новата 2023-2024 учебна година

лице за контакт: Десислава Атанасова и Красимира Петрова тел. 052 604 299