РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ПЪРВИ И ПЕТИ КЛАС

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ И ПЕТИ КЛАС СА НАСРОЧЕНИ НА 04.09.2019 ГОДИНА 18:00 ЧАСА В СГРАДАТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“. КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ И СПИСЪЦИТЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОПОВЕСТЕНИ НА МЯСТО.

Декларация за попълване на родителската среща:

deklaracia roditelska otg-st

deklaracia roditelska otg-st гръб

ОТ РЪКОВОДСТВОТО