Направа на бетонова настилка за учебна площадка за обучение по пътна безопасност

СЪОБЩЕНИЕ

проект на договор за бетонова настилка площадка ПБ

документация