STEM урок

На 20.01.2020г. в ОУ „В. Априлов“ се проведе един по-разчупен и иновативен час, по-нетрадиционен дори и за напоследък актуалните в образованието STEM уроци. В самото си естество STEM урокът представлява обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката (в превод STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics). Децата взимат участие в експерименти, биват насърчавани да споделя идеите си и да допринася за развитие на групови проекти. Активното участие и обучение чрез практическо приложение и преживяване на наученото, са основните принципи залегнали във всеки урок. STEM е нов начин, за изучаване на света, който ни заобикаля. Комбинира различни методи за разглеждане и проучване на актуални теми.

Но този час беше още по-различен: комбинацията от предмети беше математика и английски. Учениците от 7в клас трябваше да покажат своите умения за решаване на задачи от капитал, успоредно с разбиране на използваната терминология на английски език. Учениците приеха предизвикателството на своите учители, г-жа П. Гургурова и г-жа Д. Димитрова, и за секунда не се поколебаха и показаха завидни умения в решаването на задачи, свързани с изчисляване на лихва, начален капитал, лихвен процент и др., чиито условия чуваха и на английски. Най-атрактивен беше краят на часа, когато учениците се забавляваха с онлайн приложението kahoot.it, използвайки своите телефони и отговаряйки на състезателни въпроси.

Учителите подготвят още подобни предизвикателства за своите ученици! Очаквайте скоро …

83736091_2610877812365567_3152652024152064000_n 82455159_2500969020219644_6909475809342259200_n 82846324_2449349968714065_1800242568684896256_n 82853124_1460967660718423_9110205562775142400_n 83402001_982619298785689_6065664355158982656_n 83238323_651589382316678_6329074802501877760_n 83587136_510041099635844_7411935348877426688_n 82781131_186459656081205_5291443637597503488_n 84087610_179111093162474_4305441428449787904_n 83225841_174964100391482_4202908275487801344_n 83542671_171323480769937_4588243653134123008_n 83886650_164947298129304_7165825540903927808_n 82599599_120756249164039_640463809487568896_n