Репортаж отразява красотите в училище!

В стаята на 1б клас бе създадено изображение на хан Тервел. Събитието бе отразено в репортаж от БНТ в предаването „България в 60 минути“

Хан Тервел репортаж